PÁLYÁZATOK

Két ország, egy cél, közös siker!

 www.hungary-romania-cbc.eu

Jelen honlap tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

HURO/1001/133/2.3.1

Jó gyakorlat az élet kezdetén - első lépések a fogyatékos gyermekek fejlesztésében

Egyesületünk 2012. március 1-én kezdte meg a „Jó gyakorlat az élet kezdetén – első lépések a fogyatékos gyermekek fejlesztésében” című Magyarország – Románia határmenti együttműködési projektjét Nagykároly Önkormányzatával közösen.

 

Az Európai Unió oktatáspolitikájában kiemelt szerephez jutott a kisgyermekkori nevelés kérdése, melyet egységes szemléletmód szerint kezel, ötvözve az oktatási, nevelési és gondozási feladatokat. A fő elv, hogy az iskoláskor előtt az egészséges gyermekek, és a sérült gyermekek is megkapják a képességeiknek, készségeiknek és hiányosságaiknak megfelelő hatékony gondozást. A fogyatékos gyermekek esélyegyenlősége az oktatás terén szintén kiemelt feladat.  Az országos szintű célkitűzéseket az országos fogyatékosügyi program tartalmazza, mely összhangban van az uniós elképzelésekkel.

A projekt közvetlen kedvezményezettjei azok a gyógypedagógusok, óvodapedagógusok, és segítőik , akik részt vesznek a képzésen, meglátogatják az óvodában és az egyesület foglalkoztató helyiségében zajló terápiás foglalkozásokat, és ezáltal új, és hatékony ismeretekre tesznek szert.  45 fő vesz részt a tevékenységekben, akik kölcsönösen segítik egymást a saját intézményükbe járó gyermekek fejlesztési gyakorlatának átadásával, problémáik megbeszélésével, és közös megoldások keresésével.

További közvetlen kedvezményezettek a képzésen képzői szerepet vállaló gyógypedagógusok, akik a megszerzett kompetenciáikkal további képzések tartására is jogosultak lesznek.

A közvetett kedvezményezettek azok a gyermekek, akik a projektben résztvevő pedagógusok, fejlesztő szakemberek gondozásában állnak. Ez a két óvoda speciális csoportjában, és az egyesületben fejlesztésben részesülő gyermekeket tekintve kb. 45 fő minden tanévben.  A projekt képzésén résztvevő pedagógusok olyan új ismeretekkel gyarapodnak, mely a gyermekek képességeik és fogyatékosságuk szerinti hatékonyabb fejlesztését teszi lehetővé. Közvetett kedvezményezettnek tekinthetjük a gyermekek szüleit is, akik a hétköznapi családi életük során tapasztalhatnak javulást.

A gyógypedagógusok ötleteket, tanácsokat adnak az otthoni gondozásra, játékos fejlesztésre, gyakorlásra  vonatkozóan.

Projekt előrehaladás

Nyitókonferenciát szerveztünk, melyen a jelenlévők előadásokat hallhattak a fogyatékos gyermekek gondozásának, óvodai ellátásának főbb jellemzőiről, a magyarországi, és a romániai tapasztalatokról.

 

Hospitálások lebonyolítása történt a nagykárolyi Caritas Óvodában, valamint a nyíregyházi Kereszt utcai Óvodában, majd egy workshop rendezése melyen megbeszélhették a pedagógusok  a tapasztalataikat

Képzési tananyagot dolgoztunk ki, melynek alapját a Montessori pedagógia elvei adták. Ez alapján az óvónők megtanulhatják a Montessori elvei alapján, hogyan lehet természetes anyagokból, könnyen olyan fejlesztő eszközöket is elkészíteni, amit a mindennapi munkájukban jól fel tudnak használni.

 

Képzés lebonyolítása, óvodapedagógusok, gyógypedagógusok részére, ahol sok hasznos, és új ismerettel gazdagodhattak a résztvevők

Jó gyakorlatok kidolgozása, az óvodapedagógusok mindennapi fejlesztő tevékenységének segítése érdekében módszereket írunk le, és képen ábrázoljuk az egyszerűen elkészíthető eszközöket.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A program honlapja a http://www.huro-cbc.eu/ címen érhető el.

 

Az Új ÉFOÉSZ Tarnai Ottó Egyesület 2012. március 1- és november 29.között valésította meg  a „Jó gyakorlat az élet kezdetén – első lépések a fogyatékos gyermekek fejlesztésében” című Magyarország – Románia határmenti együttműködési projektjét Nagykároly Önkormányzatával közösen. A projekt megvalósítását 54494 euroval finanszírozza az Európai Unió.

 

Az Európai Unió oktatáspolitikájában kiemelt szerephez jutott a kisgyermekkori nevelés kérdése, melyet egységes szemléletmód szerint kezel, ötvözve az oktatási, nevelési és gondozási feladatokat. A fő elv, hogy az iskoláskor előtt  a fogyatékos gyermekek is megkapják a képességeiknek, készségeiknek és hiányosságaiknak megfelelő hatékony gondozást.

A gyógypedagógusok, óvodapedagógusok, és segítőik, részt vettek  képzésen, meglátogatták az óvodában és az egyesület foglalkoztató helyiségében zajló terápiás foglalkozásokat,  új,  hatékony ismeretekre tettek szert.

 Képzési tananyagot dolgoztunk ki, segédanyagokat készítettünk - Montessori pedagógia elvei alapján – mellyel az óvónők mindennapi munkáját segítjük.

Jelen dokumentum tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.