MEGHÍVÓ

 

Egyesületünk küldött közgyűlésére

 

A közgyűlés ideje: 2018.05.11. (péntek) 11:00 óra

A közgyűlés helye: Nyíri Fészek Étterem

 

A közgyűlés napirendje:

 

  • Megnyító, köszöntés
  • Beszámoló a 2017. évről
  • A Felügyelő Bizottság beszámolója
  • A közhasznúsági beszámoló ismertetése
  • Kollár Piroska küldöttségről való lemondása
  • A 2018. évi munkaterv ismertetése
  • Hozzászólás, javaslat, határozathozatal
  • A küldött közgyűlés zárása

 

Felhívom figyelmüket, hogy amennyiben a 2018. május 11. (péntek 11:00 órára összehívott küldött közgyűlés határozatképtelen (amennyiben a tagok, küldöttek fele +1 fő nem jelenik meg) úgy a küldött közgyűlést változatlan napirenddel és helyszínen 11:30 órára újra összehívom. Az ilyen módon megtartott közgyűlés a megjelentek számára tekiknte nélkül határozatképes.

 

Kérem, hogy a közgyűlésre személyazonossága igazolására alkalmas iratát hozza magával!

 

A közgyűlésen a cselekvőképes és korlátozottan cselekvőképes küldöttek csakis személyesen gyakorolhatják jogaikat, ezért csak azok a személyek vehetnek részt szavazati joggal, akik személyi azonosságukat igazolni tudják.

 

Kérjük, hogy javaslataikkal segítsék a közgyűlés munkáját!

Kérem Önt, hogy jelezze részvételi szándékát 2017. május 8-ig.

További tájékoztatást kaphatnak honlapunkon www.efoesztarnai.hu vagy az eoesztarnai@gmail.com e-mail címen.

Ebédre mindenkit szeretettel várunk!

 

Nyíregyháza, 2018.04.23.

Tarnai Ottóné

elnök

sk.