PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: PROJEKT CÍME: KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: A PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE: EFOP-1.2.1-15-2016-00585 Tarnai Családsegítő Program ÚJ ÉFOÉSZ Tarnai Ottó Egyesület 40 000 000 Ft
A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAKÁNAK KEZDŐ IDŐPONTJA: A PROJEKT BEFEJEZÉSÉNEK TERVEZETT IDÖPONTJA: A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 
2017.03.01. 
2019.03.01. 100%
A PROJEKT CÉLJAI: A felhívás általános célja a család társadalmi szerepének megerősítése, a családi kohézió növelése a krízishelyzetek kezelése, illetve kialakulásuk megelőzése, olyan komplex szolgáltatások nyújtásával, amelyek - a kötelező önkormányzati alapellátási feladatokat kiegészítik és - egyszerre több oldalról és egymás hatását erősítve kezelik a problémákat. A projekt részcéljai: A családalapítás előtt álló fiatalok és fiatal szülők felkészítése a családi életre, a konfliktuskezelési, életviteli, életvezetési, válságkezelési, kompetenciáik erősítésével. A munka és a család összeegyeztethetőségével kapcsolatos ismeret és kompetencia-fejlesztés. A gyermekneveléssel kapcsolatos korszerű ismeretekkel rendelkező szülők és leendő szülők számának növelése. A nők és férfiak társadalmi egyenlőségének, harmonikus együttműködésének elősegítése. A nemzedékek közti együttműködés erősítése, a családon belül a generációk közti együttműködés javításával, az idősebb generáció aktívabb bevonásának elősegítésével. A kapcsolati erőszak áldozatává vagy elkövetőjévé válás megelőzése. Sajátos- vagy nehéz élethelyzetben lévő családok támogatása, helyzetének javítása az önkormányzati családsegítő intézmények tevékenységét kiegészítő segítő szolgáltatásokkal. A fenti célokkal összefüggő területeken már működő és bevált mintaprogramok szélesebb körben történő elterjesztése, a családok egymást segítő közösségeinek megerősítése, a családok jól-léte érdekében a helyi szintű összefogás ösztönzése. A konstrukció az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, "Együttműködő társadalom; A társadalmi együttműködés előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem" tematikus célkitűzéshez kapcsolódik.