Szolgáltatások

 • Információnyújtás (honlap, hírlevél, kiadványok)
 • Jogi tanácsadás
 • A szükségletek megoldásához egészségügyi, szociális – és jogi lehetőségek feltárása, és ügyintézés
 • A rászorulók társadalmi integrációjának elősegítése
 • Egyéni és csoportos fejlesztés
 • Terápiás célú foglalkoztatás
 • Iskolára előkészítés
 • Állapot felmérések
 • Speciális képzések
 • Iskola utáni közösségi programok
 • Munkára felkészítés, munkába állás elősegítése
 • Együttműködés más civil szervezetekkel
 • Egyesületünk bemutatása média képviselőinek, önkormányzatoknak, szakembereknek, főiskolai, középiskolai hallgatóknak
 • Képzések fogyatékos és speciális szükségletű fiataloknak, segítő szakembereknek, szülőknek, családtagoknak